آربور و فنس چوبی

توضیحات

سازه های مسقفی که در حیاط ها؛ باغها و یا روی بام و ایوان ساختمانها ساخته می شود .معمولا از این نوع سازه در کنار دیوارها و یا گذرگاهها برای ایجاد نمادهای زیبای بصری و یا فضای سبز و یا سایه بان استفاده می نمایند. سیستم معمولا مشبک این سازه اجازه می دهد که گیاهان پیچک مانند به زیبائی سطح آنرا پوشانده و بر زیبائی محیط بیافزایند
پرگولاهای چوبی زیبا نیز با شبکه ها و طراحی های چوبی زیبا ساخته می شوند و گاه نیمکتهای چوبی کوچکی نیز برای دمی آسودن در آنها تعبیه می شود
شرکت سورن چوب در این پروژه طی کمتر از 8 روز کاری ساخت آربور ورودی و لمبه کوبی دیوار را برعهده داشت 
لازم به ذکر است کلیه سازه ها با استفاده از چوب نراد اشباع شده و رنگ سوئیسی مخصوص فضای باز ساخته شده است

با ما همراه باشید

دفتر مرکزی:: مهرشهر کرج
تلفن: 02633212612
تلفکس : 02633200612
دفترمرکزی: 02188458048

نقشه گوگل