اجرای پرگولای چوبی در تجریش سال 94

اجرای پرگولای چوبی
ساخت پرگولای چوبی
پرگولای چوبی
برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید

توضیحات

اجرای پرگولا در حیاط

یکی از استفاده های پرگولای ایجاد محیط های قابل تزئین و زیبایی بخش است. این پرگولاها برروی پشت بام ها و یا حیاط قابل اجرا است. پرگولاها سقفی نیمه پوشیده درمحیط های باز ایجاد می کنند.