المانهای چوبی

المانهای چوبی
برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید

توضیحات

کلیه محصولات، با استفاده از چوبهای روسی اشباع شده و و رنگ شده با مواد مخصوص فضای باز سوئیسی ساخته میشوند .