طراحی و اجرای پروژه ی چوبی

طراحی و اجرای پروژه ی چوبی

توضیحات

شرکت سورن چوب در این پروژه طراحی و ساخت
 پرگولای تک پایه
 پرگولای تک شیب با پوشش سقف پلی کربنات
 لور چوبی پرگولای تک پایه

 فلاور باکس
 کاور چوبی ستون

را بر عهده داشت کل این پروژه در عرض کمتر از 30 روز کاری انجام شده است 

با ما همراه باشید

دفتر مرکزی:: مهرشهر کرج
تلفن: 02633212612
تلفکس : 02633200612
دفترمرکزی: 02188458048

نقشه گوگل