طراحی و ساخت المانهای چوبی

طراحی و ساخت المانهای چوبی
برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید

توضیحات

اگرچه که اکنون شرکت سورن چوب، به عنوان بزرگترین سازنده سازه های چوبی فضای باز مطرح است، اما برای جلب رضایت و پاسخ به تقاضای مشتریان، پروژه های فراوانی را نیز در زمینه دکوراسیون داخلی به انجام رسانیده است. استفاده از چوب های فرسایش یافته که یکی از ابداعات و دستاوردهای مهم شرکت در صنعت چوب است، تاکنون بیش از همه مورد استقبال مشتریان برای استفاده در سازه های داخلی بوده است.