طراحی و ساخت المانهای چوبی ویلای مسکونی

طراحی و ساخت المانهای چوبی ویلای مسکونی
برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید

توضیحات

سازه های مسقفی که در حیاط ها؛ باغها و یا روی بام و ایوان ساختمانها ساخته می شود .معمولا از این نوع سازه در کنار دیوارها و یا گذرگاهها برای ایجاد نمادهای زیبای بصری و یا فضای سبز و یا سایه بان استفاده می نمایند. سیستم معمولا مشبک این سازه اجازه می دهد که گیاهان پیچک مانند به زیبائی سطح آنرا پوشانده و بر زیبائی محیط بیافزایند
پرگولاهای زیبا نیز با شبکه ها و طراحی های چوبی زیبا ساخته می شوند و گاه نیمکتهای چوبی کوچکی نیز برای دمی آسودن در آنها تعبیه می شود .
فنس
Fence  فنس های فلزی و یا چوبی با قرارگیری مفتول های فلزی یا قطعه چوبهایی در قطرهای مختلف و چشمه های مختلف تولید می شود . از فنس جهت حصارکشی مکان های مختلف استفاده میشود. در سفارش فنس پارامترهایی مانند عرض فنس ، قطر فنس و اندازه فنس باید مشخص شود