فلاورباکس چوبی با سینی تخلیه آب

برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید

توضیحات

بالکن، پاسیو، حیاط خلوت: شهر نشینی، ترافیک، آلودگی هوا، کمبود فضا همه و همه از عوامل بروز تنش های عصبی و استرس در دنیای امروزی می باشد که داشتن یک فضای سبز در محیط کار و زندگی هر چند کوچک می تواند آرامش از دست رفته را به شما بازگرداند.
فضای سبز شما می تواند شامل بخشی از بالکن، پاسیو و یا حیاط خلوت شما باشد که به سادگی مزین به گل و گیاه شده باشند،
برای این منظور فلاور باکس ها بهترین گزینه محسوب می شوند که می توانند با اشغال  کمترین فضای موجود بیشترین تاثیر را در زیبایی خانه ی شما داشته باشند.