پرگولای چوبی روی بام واقع در زعفرانیه

پرگولای روی بام
پرگولای چوبی
برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید

توضیحات

یکی از استفاده های پرگولا استفاده به عنوان سقف در قسمت مختلف است. این نوع پرگولا روی پشت بام نصب شده و قسمتی را با سقف پوشش می دهد. جهت مشاهده راهنمای خرید پرگولا اینجا کلیک کنید.