پرگولای چوبی مناسب برای ورودی

پرگولای چوبی مناسب برای مسیرهای ورودی
پرگولای چوبی مناسب برای مسیرهای ورودی
پرگولای چوبی مناسب برای مسیرهای ورودی

توضیحات

پرگولای چوبی مناسب برای مسیرهای ورودی

با طراحی مختص شرکت سورن چوب با استفاهده از یراق تزئینی

سازه های مسقفی که در حیاط ها؛ باغها و یا روی بام و ایوان ساختمانها ساخته می شود. معمولا از این نوع سازه در کنار دیوارها و یا گذرگاهها برای ایجاد نمادهای زیبای بصری و یا فضای سبز و یا سایه بان استفاده می نمایند. سیستم معمولا مشبک این سازه اجازه می دهد که گیاهان پیچک مانند به زیبائی سطح آنرا پوشانده و بر زیبائی محیط بیافزایند
پرگولاهای زیبا نیز با شبکه ها و طراحی های چوبی زیبا ساخته می شوند و گاه نیمکتهای چوبی کوچکی نیز برای دمی آسودن در آنها تعبیه می شود.

با ما همراه باشید

دفتر مرکزی:: مهرشهر کرج
تلفن: 02633212612
تلفکس : 02633200612
دفترمرکزی: 02188458048

نقشه گوگل