پرگولای چوبی واقع در شوروم سورن

پرگولای چوبی واقع در شوروم سورن
برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید

توضیحات

پرگولا

سازه های مسقفی که در حیاط ها؛ باغها و یا روی بام و ایوان ساختمانها ساخته می شود. معمولا از این نوع سازه در کنار دیوارها و یا گذرگاهها برای ایجاد نمادهای زیبای بصری و یا فضای سبز و یا سایه بان استفاده می نمایند. سیستم معمولا مشبک این سازه اجازه می دهد که گیاهان پیچک مانند به زیبائی سطح آنرا پوشانده و بر زیبائی محیط بیافزایند.
پرگولاهای چوبی با شبکه ها و طراحی های چوبی زیبا ساخته می شوند و گاه نیمکتهای چوبی کوچکی نیز در کنار آنها تعبیه می شود.